Hauser i prijatelji: Glazbeno savršenstvo uništeno u afektu

Hauser i prijatelji: Glazbeno savršenstvo uništeno u afektu

Može li Stjepan Hauser nadmašiti psovku Sandre Perković i popuniti više novinskih članaka činjenicom da je usred solističkog gala koncerta u rodnom gradu i Zagrebačku filharmoniju i dirigenta poslao u p.m.?