Punk romantika ponovno razgalila Attack

Punk romantika ponovno razgalila Attack

Punk + Romantika = Zaljubljeni par

Punk romantika ponovno razgalila Attack

Punk romantika ponovno razgalila Attack

Svekolikom je pankerskom i inom pučanstvu već godinama (ovo je konkretno šesta) jasno da je ovaj vikend oko Valentinova rezerviran za upriličenje jedne od jačih koncertnih fešti, dobre stare Punk romantike. Taj je event do sad iz izdanja u izdanje rastao

13.02.2017.